teamidea

معرفی سامانه مرکز رشد علوم و فناوری های نوین

مراحل کسر خدمت متخصصان و نخبگان

اتمام و تائید پروژه

پس از اتمام و تائید پروژه توسط داوران سامانه و تائید در بنیاد نخبگان کسر خدمت به شما اعطا می گردد

تعریف پروژه علمی

پس از بررسی رزومه شما توسط داوران در صورت صلاحدید پروژه علمی برای شما تعریف شده و شروع می شود

تکمیل رزومه فردی

پس از ورود به سامانه رزومه خود را تکمیل کرده و سپس به کمیته های علمی موجود در سامانه ارسال نمایید

ثبت نام در سامانه

متقاضی گرامی در صورتی که دارای شرایط کسر خدمت سربازی هستید از منو ثبت نام اقدام فرمائید

اخبار و اطلاعیه ها

نظری وارد نشده است